Komunikat Komisji ds. Praktyki Adwokackiej przy NRA

Poniżej publikujemy komunikat Komisji ds. Praktyki Adwokakciej przy NRA dotyczący realizacji uchwały Krajowego Zjazdu Adwokatury w zakresie „rozważenia przygotowania propozycji zmian legislacyjnych dotyczących możliwości zatrudniania adwokatów w stosunku pracy w kancelariach indywidualnych i spółkach z udziałem adwokatów”.

 

Komunikat Komisji ds. Praktyki Adwokackiej przy NRA

Realizując uchwałę Krajowego Zjazdu Adwokatury z 2016 r. Naczelna Rada Adwokacka w Planie Pracy postanowiła, że Komisja ds. Praktyki Adwokackiej przy NRA, we współpracy z Komisją Legislacyjną przy NRA „rozważy przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych dotyczących możliwości zatrudniania adwokatów w stosunku pracy w kancelariach indywidualnych i spółkach z udziałem adwokatów”. (czytaj uchwałę NRA) 

Podczas posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbyło się w dniach 14-15 września 2018 r. w Toruniu, adw. Bartosz Przeciechowski, członek NRA i członek Komisji ds. Praktyki Adwokackiej przy NRA, przedstawił Naczelnej Radzie Adwokackiej zarys zmian w tym zakresie. (zobacz prezentację)

Przedstawiony materiał nie jest ostatecznym wykonaniem Planu Pracy. Wymaga on dalszych prac, stanowiska Komisji Legislacyjnej przy NRA, a następnie akceptacji przez NRA.

Należy przypomnieć, że jesienią tego roku do Sejmu wpłynęła anonimowa petycja, w której postulowano dopuszczenie wszelkich form zatrudnienia adwokatów, także przez klientów. 13 grudnia br. sejmowa Komisja ds. Petycji ostatecznie uznała petycję za bezprzedmiotową.

Komisja ds. Praktyki Adwokackiej przy NRA obecnie realizuje również inne zadania. Niektóre z nich, m.in. adwokacki stosunek pracy, wymagają jednak zmian legislacyjnych.

Adw. Maciej Łaszczuk

Przewodniczący

Komisji ds. Praktyki Adwokackiej przy NRA


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry