Komunikat MS dot. pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Ministerstwo Sprawiedliwości wydało informację dotyczącą możliwości dopuszczenia pracy zdalnej oraz udzielania porad prawnych przez telefon czy drogą mailową przez osoby świadczące taką pomoc w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. Ma to zapobiec utracie wynagrodzeń w przypadku niemożności świadczenia tej pomocy z przyczyn wywołanych stanem epidemii.

Prezes NRA, adw. Jacek Trela, zwrócił się do dziekanów Izb adwokackich z prośbą o podjęcie – w porozumieniu ze starostami – działań umożliwiających realizację świadczenia przez adwokatów nieodpłatnej pomocy prawnej w zdalny sposób.

(czytaj Komunikat MS)

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie został również zamieszczony na stronie internetowej:

(zobacz stronę internetową)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry