Komunikat nt. działań w sprawie łódzkich adwokatów

W dniu 7 grudnia br. stacja TVN w programie "Uwaga" wyemitowała materiał o sprawie lekarki sądowej Beaty J., wystawiającej nieuzasadnione zaświadczenia lekarskie dla - między innymi - adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi. W sprawie zostały również postawione zarzuty adwokatom. Po emisji programu zostały podjęte następujące działania:

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury adw. Ewa Krasowska zwróciła się do rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi  z pytaniem o to, jakie czynności zostały podjęte w związku z postawieniem zarzutów adwokatom w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Krajową - Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu.

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury wystosowała również pismo do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu z prośbą o udzielenie informacji z podaniem nazwisk adwokatów, którym przedstawiono już zarzuty ww. sprawie oraz o udzielenie wglądu do akt tej sprawy.

Po uzyskaniu informacji będą podjęte właściwe czynności dyscyplinarne.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/