Komunikat po nadzwyczajnym posiedzeniu NRA

Publikujemy komunikat po nadzwyczajnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej 15 września 2016 r.

"Na nadzwyczajnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej podnoszono, że w kontekście braku klarownych reguł reprywatyzacyjnych, których nie udało się wypracować przez 27 lat, odpowiedzialnością za wynikające stąd negatywne konsekwencje obciążani są w pierwszej kolejności prawnicy uczestniczący w tych postępowaniach. Obecna, przede wszystkim medialna ocena aktywności adwokatów, dokonywana jest z pominięciem stanu obowiązującego - ułomnego w tym zakresie prawa. W tej sytuacji Naczelna Rada Adwokacka ze zrozumieniem przyjęła decyzję o dymisji z funkcji Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adwokata Grzegorza Majewskiego, uznając że odpowiada ona obowiązującym w Adwokaturze wysokim standardom etycznym, które powinny być powszechne wśród osób pełniących funkcje publiczne."

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski