Komunikat Prezydium NRA ws rozporządzenia Ministra Finansów

Publikujemy komunikat Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w związku z wchodzącym 1 października 2020 w życie rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

 

KOMUNIKAT

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

I. W imieniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej informuję, że:

1. Z dniem 1 października 2020 wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług ( Dz.U. 2019,poz. 1988 ). Z mocy tych przepisów powstaje obowiązek wprowadzenia przy wystawianiu faktur za usługi prawnicze wpisywania tzw.kodu GTU( dla usług prawniczych jest to kod 12). Ten sam kod dotyczy również wykonywanych przez adwokatów usług z tytułu obowiązków kuratora ustanowionego dla osoby prawnej,które należy zakwalifikować jako usługi zarządcze . Kwestię te reguluje m.in. § 10 ust.3 pkt 2 lit. b wskazanego wyżej rozporządzenia. Obowiązki te z pewnością wymagać będą dostosowania użytkowanego w kancelariach oprogramowania do wystawiania faktur i pozostają w zwiazku z plikami JPK,do których wprowadzane sa dane z faktur.

Szczegóły należy uzgodnić z biurem rachunkowym czy doradcą podatkowym, z którym współpracuje kancelaria.

2. W sprawie  związanej z wprowadzonym przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązkiem ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii obowiązek ten w zakresie usług prawniczych przy użyciu takich kas mógł być realizowany  według pierwotnego zapisu art.145 b ustawy o podatku od towarów i usług z  dnia 11 marca 2004 r. do dnia 30 grudnia 2020 roku. Po tej dacie rejestracja sprzedaży usług prawniczych winna się odbywać przy użyciu kas zapewniajacych możliwość połączenia i przesyłania danych pomiędzy kasą a Centralnym Depozytorium Kas.

Przepis art.145 b ust.5 ustawy o podatku VAT dał Ministrowi Finansów możliwość przedłużenia wskazanych terminów i Minister uwzględniając oczekiwania podatników a w związku w szczególności z trudną  sytuacją wywołaną stanem epidemii  przedłużył  Rozporządzeniem z dnia 10 czerwca 2020 roku ( Dz.U . 2020 ,poz.1059 ) terminy, o których mowa wyżej  a termin dla usług prawniczych do dnia 30 czerwca 2021 roku.

II. W imieniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej informuję również, że w ramach umowy generalnej w sprawie ubezpieczenia OC adwokatów zawartej ze STU ERGO Hestia SA udostępnione zostaną dodatkowe ubezpieczenia ubezpieczenia w zakresie tzw.ryzyk cybernetycznych. O uruchomieniu programu i możliwości składania wniosków o objęcie ubezpieczeniem w tym zakresie Prezydium powiadomi niezwłocznie po podpisaniu aneksu przez STU ERGO Hestia SA.  Ubezpieczenia w zakresie tego ryzyka funkcjonować będzie na podobnych zasadach jak dodatkowe ubezpieczenia nadwyżkowe kancelarii adwokackich. Umowy zawierane będą za pośrednictwem platformy internetowej Adwokaci- Marsh bez pośrednictwa izb w tym zakresie.

 

 

                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                        Adw Henryk Stabla Skarbnik NRA

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry