Komunikat Prezydium NRA ws certyfikowania kancelarii adwokackich

Publikujemy komunikat Prezydium NRA, które informuje, że nie upoważniało i nie będzie upoważniać żadnych podmiotów komercyjnych do certyfikowania kancelarii adwokackich.

W związku z sygnałami otrzymywanymi od Szanownych Koleżanek i Kolegów o przesyłaniu na ich adresy e-mailowe oferty odpłatnego certyfikowania kancelarii adwokackich w ramach programu "Wysoka Jakość Usług Prawnych" przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o z siedzibą w Katowicach - Prezydium NRA uprzejmie informuje, że Naczelna Rada Adwokacka nie ma żadnego związku z powyższą instytucją.

Prezydium przypomina, że działalność zawodowa adwokatów i ich kancelarii podlega ocenie swoich klientów, a w przypadku naruszania zasad etyki podlegają oni procedurom dyscyplinarnym prowadzonym przez Rzeczników Dyscyplinarnych.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej nie upoważniało i nie będzie upoważniać żadnych podmiotów komercyjnych do certyfikowania kancelarii adwokackich.

adw. Bartosz Grohman,

zastępca sekretarza NRA


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/