Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury ws. łódzkich adwokatów

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Ewa Krasowska, wydała komunikat w sprawie łódzkich adwokatów, którym lekarz sądowy miał wystawiać nieuzasadnione zaświadczenia lekarskie. Rzecznik informuje, że mimo braku informacji z prokuratury, Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Łodzi wszczął dochodzenia dyscyplinarne wobec konkretnych adwokatów, którym organy ścigania postawiły zarzuty.

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury:

Kolejny komunikat nt. sprawy łódzkich adwokatów

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Ewa Krasowska, do dnia dzisiejszego nie otrzymała żadnej odpowiedzi na pismo wystosowane do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu, w którym zwróciła się o stosowne informacje, w tym także o udzielenie wglądu do akt tej sprawy, konieczne do prowadzenia dochodzeń dyscyplinarnych. Odpowiedzi takiej nie otrzymał także Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Łodzi.

Pomimo braku w/w informacji, mając na celu szybkość i sprawność działania pionu dyscyplinarnego, Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Łodzi w dniu 02.12.2016r. wszczął postępowanie w sprawie, zaś  w dniu 13.12.2016r. wysłał pisma do wszystkich adwokatów członków Izby Adwokackiej w Łodzi z prośbą o zgłoszenie się - w przypadku przedstawienia zarzutów przez organy ścigania w/w sprawie.

Podjęte czynności, mimo braku w tym zakresie współdziałania ze strony prokuratury, pozwoliły na wszczęcie dochodzeń dyscyplinarnych wobec konkretnych adwokatów.

Niniejsza sprawa jest monitorowana przez Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.

Adw. Ewa Krasowska

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury                                             

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry