Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury

Poniżej publikujemy komunikat adw. Ewy Krasowskiej, rzecznika dyscyplinarnego Adwokatury, na temat rozpatrywania spraw dyscyplinarnych przez Sąd Najwyższy.

W nawiązaniu do pisma z dnia 15.04.2020r. skierowanego do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego (czytaj pismo ), uprzejmie informuję, że w dniu 20.04.2020r. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego wydała zarządzenie, na mocy którego sprawy, które miała rozpoznać Izba Dyscyplinarna SN (w tym sprawy dyscyplinarne adwokatów) mają trafiać do Izby Karnej.

Kompetencje w wyznaczeniu właściwego sądu dyscyplinarnego od prezesa kierującego Izbą Dyscyplinarną, przejmuje Prezes Izby Karnej SN. Zarządzenie to dotyczy też rozwiązań organizacyjnych służących zapewnieniu należytego rejestrowania, przyjmowania do rozpoznawania lub kontynuacji spraw należących do właściwości Izby Dyscyplinarnej SN. Zarządzenie to zawiera też szczegółowe zalecenia dla pracowników SN.

Zatrudnieni w biurze podawczym otrzymali m.in. zakaz rejestracji wpływu nowych spraw należących do właściwości Izby Dyscyplinarnej SN i nakaz rejestrowania ich zgodnie z nową właściwością. Podobne polecenia otrzymali: Prezes kierujący Izbą Dyscyplinarną SN, sędziowie tej izby oraz pracownicy funkcjonujący w strukturze Izby Dyscyplinarnej. Mają nadto niezwłocznie przekazać określone w zarządzeniu dokumenty do biura podawczego SN.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 20.04.2020r.

Adw. Ewa Krasowska

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury

Czytaj zarządzenie Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry