Komunikat ws przekazywania danych adwokatów do systemu teleinformatycznego MS

W związku z wchodzącym w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku przepisem art. 19e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Naczelna Rada Adwokacka przekazała 6 marca 2019 roku dane adwokatów znajdujące się w systemie teleinformatycznym według stanu na ten dzień. Komunikat w tej sprawie wystosował adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA.

Naczelna Rada Adwokacka zwróciła się również do wszystkich Okręgowych Rad Adwokackich o dokonanie weryfikacji aktualności i kompletności wpisów w systemie teleinformatycznym, w szczególności w zakresie numerów PESEL, albowiem z przepisów prawa o adwokaturze wynika, iż to Okręgowe Rady Adwokackie prowadzą listy adwokatów  w systemie teleinformatycznym udostępnianym przez NRA.

NRA pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, który z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiada za implementację i wdrożenie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i zajmuje się pozyskiwaniem danych adwokatów oraz ich implementacją w ww. systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości. Dane adwokatów będą na bieżąco aktualizowane. Natomiast informację co do poprawności i aktualności danych w systemie teleinformatycznym, w tym danych w zakresie numeru PESEL, można uzyskiwać w macierzystej Izbie Adwokackiej prowadzącej listę adwokatów.

(czytaj komunikat)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry