Konferencja Adwokatur Polskiej i Francuskiej: Bezcenne Państwo Prawa


Od 10 do 12 kwietnia 2022 r. w Warszawie, na zaproszenie NRA oraz ORA w Warszawie przebywa delegacja francuskiej Naczelnej Rady Adwokackiej - Conseil National des Barreaux. W ostatni dzień wizyty, w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zorganizowano wspólną konferencję pt. „Bezcenne Państwo Prawa”.

Gości powitali adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie, Laurent Martinet, wiceprezes CNB i adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA.

Otwierając konferencję adw. Mikołaj Pietrzak powiedział, że jeszcze niedawno wydawać się mogło, że nic gorszego nie może nas spotkać niż demontaż niezależnego sądownictwa w Polsce i wypieranie siebie ze struktur UE. A jednak wojna w Ukrainie nas zaskoczyła i postawiła prawników przed nowymi wyzwaniami m.in. związanymi z prawem uchodźczym czy też sprawiedliwe rozliczenie zbrodni wojennych.  – Dzisiaj, gdy prawa człowieka, godność ludzka jest poszarpana przez wojnę, praworządność jest tym bardziej ważna – podkreślał dziekan ORA w Warszawie.

Adw. Laurent Martinet, wiceprezes Conseil National des Barreaux, zaznaczał, że adwokatura jest strażnikiem wolności, która jest coraz bardziej w obecnym świecie zagrożona. – Wobec ataków na wolność, nasze spotkanie jest tym bardziej istotne, aby zademonstrować naszą solidarność i determinację w obronie wolności – mówił przedstawiciel francuskiej Adwokatury.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, witając gości mówił, że cieszy się, że prawnicy z różnych stron świata mówią tym samym językiem wartości. – Wszyscy walczymy o praworządność – podkreślał. Adwokat Grohman podziękował francuskim adwokatom za popieranie stanowisk CCBE w ważnych dla Polski oraz Ukrainy sprawach. Dodał też, że trzeba zwalczać pokusę bierności. - Jeśli się poddamy, to dla innych jurysdykcji będzie to zachęta do zwalczania praworządności - przekonywał.

W panelu pierwszym głos zabrali: adw. Jacques Taquet, adw. Laurent Pettiti, przewodniczący delegacji CNB do w CCBE, adw. prof. dr hab. Michał Romanowski, pełnomocnik sędziów w sprawach przed izbą dyscyplinarną SN oraz adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, współzałożycielka „Wolnych Sądów”.

Adw. Jacques Taquet mówił o równości prawa europejskiego i prawa konstytucyjnego, które nie są sprzeczne, a spójne.

Adw. prof. dr hab. Michał Romanowski podkreślał, że jeśli nie mamy wpisane w DNA wolności praw człowieka, to dochodzi do takich sytuacji ja ta w Buczy. Przytoczył wywiad z I prezes SN prof. Małgorzatą Manowską dla portalu onet.pl, która mówiła m.in. że wyroki ETPCz skierowane są do rządu, a nie do sędziów. A na pytanie czy wyroki TSUE należy stosować, odpowiedziała, że należy, ale oznaczałoby to łamanie polskiej konstytucji.

Adw. Laurent Pettiti zwracał z kolei uwagę na znaczenie adwokata w państwie prawa. Jest to konieczny warunek realnego państwa prawa. Dodał, że wiele z wyroków ETPCz umacnia znaczenie i niezależność adwokatów.

Adw. Sylwia Gregorczyk-Abram dodała, że adwokaci są systemowo osamotnieni, ale zawsze mogą liczyć na wsparcie RPO. Wskazywała, że stowarzyszenie „Wolnych Sądów” lobbuje za walką o praworządność w Polsce wszędzie, gdzie tylko jest chęć wysłuchania. Zwróciła się do środowiska francuskiego o wsparcie, zwłaszcza na poziomie unijnym.

Konferencja potrwa do późnych godzin popołudniowych, odbywa się w języku polskim i francuskim z symultanicznym tłumaczeniem.

W konferencji biorą udział m.in. przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich: dr Hanna Machińska, dr hab. Maciej Taborowski oraz Mirosław Wróblewski, r.pr. Monika Całkiewicz, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, sędzia Igor Tuleya i sędzia Paweł Juszczyszyn, a także adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej Adwokatury, adw. Ryszard Kalisz, członek NRA, adw. Wojciech Bagiński, przewodniczący komisji ds.  zagranicznych NRA oraz wicedziekani ORA w Warszawie adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska i adw. Aleksander Krysztofowicz.    

W skład delegacji Adwokatury francuskiej wchodzą: Laurent MARTINET, viceprezes CNB, Florian BORG, sekretarz CNB, Martin PRADEL, Laurence ROQUES, Jacques TAQUET, Laurent PETTITI, przewodniczący delegacji CNB do w CCBE, Géraldine CAVAILLE, Josquin LEGRAND, Hugo BERTIN oraz Hania GOUTIERRE.

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski