Konferencja Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA 3-5 września w Białymstoku

Konferencja Komisji Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej odbyła się 3-5 września 2021 r. na WPiA Uniwersytetu w Białymstoku.

Konferencja była organizowana przez adw. Grzegorza Kopcia (przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA) oraz przez adw. Agnieszkę Zemke Górecką (wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej).

W konferencji brali udział członkowie Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA oraz Kierownicy Komisji Szkolenia Zawodowego z poszczególnych Izb.

3 września członkowie komisji wraz z Kierownikami szkolenia zawodowego omawiali plan szkoleniowy na rok 2022 rok.

Ponadto przewodniczący Komisji adw. Grzegorz Kopeć przedstawił sprawozdanie dotyczące realizacji programu szkoleniowego Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA. Wystąpienie przewodniczącego dotyczyło podjętych działań w kwestiach dotyczących problematyki tzw. kredytów frankowych, doręczeń elektronicznych oraz szkolenia pakietowego z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Ponadto pierwszego dnia konferencji odbył się wykład na temat „Alternatywnych metod kształcenia Adwokatów”, prowadzony przez dr. Martę Skrodzką.

Drugiego dnia konferencji adw. Agnieszka Światłoń (Izba Adwokacka w Krakowie) przedstawiła prezentacje na temat potrzeb i oczekiwań młodych stażem Adwokatów. Adw. Agnieszka Światłoń jest autorką e-booka „Twoja własna indywidualna Kancelaria - jak ja założyć?”. E-book cieszył się dużą popularnością wśród aplikantów adwokackich.

Komisja Doskonalenia Zawodowego NRA zauważa potrzebę szkoleń z zakresu umiejętności miękkich.

Uczestnicy konferencji brali udział w warsztacie prowadzonym przez dr. hab. prof. Ryszarda Sowińskiego – „Delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej dla pracowników”.

Należy również podkreślić, iż Komisja Doskonalenia Zawodowego NRA stworzyła bazę wykładowców doskonalenia zawodowego, z której mogą korzystać Izby Adwokackie z całej Polski. Baza wykładowców zostanie w przyszłości wykorzystana w ramach prowadzonych projektów w Izbach.

Członkowie Komisji Doskonalenia Zawodowego i Kierownicy szkolenia zaproszeni zostali przez dziekan Izby Adwokackiej w Białymstoku adw. Jowitę Grochowską na uroczyste obchody 70-ciolecia Izby, które odbyły się w Operze i Filharmonii Podlaskiej Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku. W uroczystości brali udział prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wiceprezesi Naczelnej Rady Adwokackiej adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka i adw. Bartosz Tiutiunik, Ddziekani i przedstawiciele Izb Adwokackich.

Podczas uroczystości, w obecności prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ślubowanie złożyli aplikanci Izby Białostockiej, którzy w bieżącym roku z pozytywnym wynikiem złożyli egzamin adwokacki.

Adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak

Wiceprzewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry