Konkurencja na rynku usług prawnych - informator

"Konkurencja na rynku usług prawnych - nowe obszary działalności i dobre praktyki rynkowe" - pod tym tytułem kryje się zbiór tekstów opracowanych przez członków Komisji Praktyk Rynkowych i Konkurencji przy NRA. Opracowanie ukazało się pod redakcją adw. dr Małgorzaty Kożuch. 

Autorzy tekstów poruszają tematy związane z sytuacją adwokatów, którzy wykonują zawód w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku. Zwracają uwagę na przepisy odnoszące się do obowiązków lub praw adwokatów, niezależnie od wymagań związanych z regulaminem wykonywania zawodu czy Zbiorem Zasad Etyki i Godności Zawodu.

Komisja Praktyk Rynkowych i Konkurencji chce poprzez tę publikację zwrócić uwagę adwokatów na te obszary aktywności zawodowej, które są przez nich niedostatecznie zagospodarowane, takich jak pomoc prawna w zakresie szkód medycznych i kształtowanie świadomości prawnej i aktywności zawodowej w obszarze rozwiązań sporów prawnych alternatywnych do postępowania sądowego.

Publikacja zawiera też opracowanie dotyczące reguł konkurencji oraz posługiwania się znakiem "Adwokatura Polska".

W książce czytelnik znajdzie tekst adw. dr. Karola Zawiślaka "Czyny nieuczciwej konkurencji", opracowanie adw. Joanny Targowskiej Zalewskiej "Międzynarodowe zasady dotyczące postępowania mediów społecznościowych dla zawodu prawnika sformułowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (IBA)", artykuł adw. Katarzyny Ząbkiewicz "Zdarzenie medyczne. Pozasądowe dochodzenie roszczeń majątkowych i niemajątkowych", teksty adw. dr Małgorzaty Kożuch o mediacji oraz o specjalizacji zawodowej. Adw. dr Kożuch jest także współautorką opracowania - razem z adw. Fryderyką Kuleszą - "Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk adwokackich".

Publikacja zawiera także wyciąg z aktów normatywnych.

Informator dystrybuowany jest podczas jednodniowych szkoleń dla izb adwokackich, które prowadzi adw. dr Małgorzata Kożuch. Dziekani zainteresowani szkoleniem, proszeni są o kontakt z biurem NRA pod adresem: press@nra.pl

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/