Konkurs dla adwokatów na FUTURE DOCS


We współpracy z FUTURE DOCS Naczelna Rada Adwokacka ogłasza konkurs dla polskich adwokatów prowadzących sprawy z zakresu praw człowieka. Nagrodą będzie udział w warsztatach FUTURE DOCS, podczas których adwokaci będą mogli przedstawić dokumentalistom wybrany przez siebie temat, jaki może stać się inspiracją do realizacji filmu. 

FUTURE DOCS to europejska platforma współpracy obrońców praw człowieka i twórców kinowych filmów dokumentalnych. Obrońcy praw człowieka mają okazję przedstawić szukającym inspiracji filmowcom ważne, znane im z własnej pracy problemy i sprawy dotyczące szeroko pojętych praw człowieka.

Wspólne warsztaty FUTURE DOCS dla filmowców i obrońców praw człowieka już po raz drugi odbędą się w Warszawie, w dniach 8 – 10 grudnia 2017 r., w ramach 17. MFF WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. Organizatorzy FUTURE DOCS rezerwują dwa miejsca na warsztatach dla adwokatów, wybranych na postawie nadesłanych zgłoszeń przez Naczelną Radę Adwokacką i zespół WATCH DOCS.

Językiem roboczym FUTURE DOCS jest język angielski.  Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie  formularza  po angielsku na stronie http://watchdocs.pl/futuredocs/activist/form/. Organizatorzy czekają na zgłoszenia prawników do 27 listopada 2017 r. Wybrani uczestnicy zostaną ogłoszeni  30 listopada 2017 r. Organizatorzy pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników.

Kontakt ze strony NRA: Agnieszka Rostropowicz, arostropowicz@gmail.com

Kontakt ze strony FUTURE DOCS: Marta Szuchnicka, futuredocs@watchdocs.pl

Strona FUTURE DOCS: www.watchdocs.pl/futuredocs


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/