Konkurs dla aplikantów adwokackich na esej prawniczy


Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie – wydawca Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra” – oraz Redakcja miesięcznika „Palestra” jako organizator – ogłaszają konkurs dla aplikantek i aplikantów adwokackich na esej dotyczący historii Adwokatury w Polsce.

Praca konkursowa powinna zostać przygotowana w formie pisemnego eseju, którego autor/ka przedstawi w sposób ciekawy, oryginalny, spójny, filozoficzny i etyczny zagadnienie z zakresu historii Adwokatury w Polsce. Esej powinien charakteryzować się:

  • pełną rzetelnością naukową, odniesieniami do literatury przedmiotu oraz ewentualnego odniesienia się do orzecznictwa (zarówno aprobującego, jak i krytycznego);
  • pełną analizą i zbadaniem poruszanej tematyki – omówionej zgodnie z celem lub tezą postawioną na początku publikacji, prezentacją badań empirycznych i wywodu logicznego oraz analizą prowadzącą do wniosków i propozycjami rozwiązań stawianego na wstępie problemu badawczego;
  • strukturą formalną charakterystyczną dla artykułów naukowych, zawierającą tytuł w języku polskim i angielskim, abstrakt w języku polskim i angielskim opisujący w jak najprostszy sposób, czego dotyczy analizowany w tekście problem (max. 500 znaków), słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, wyraźny podział tekstu na lead (wprowadzenie w tematykę i przyciągnięcie uwagi czytelników, który może być tożsamy z abstraktem, ale nie musi), śródtytuły (rozdziały i ewentualnie podrozdziały), wnioski lub podsumowanie, informację o autorze (autorach) w języku polskim i angielskim, ich tytuły naukowe, status zawodowy i naukowy, informacje o afiliacji, dane adresowe, numery telefonów (tylko do wiadomości redakcji), bibliografię załącznikową wszystkich publikacji autorskich cytowanych w tekście opracowaną zgodnie ze standaryzacją wydawnictwa; zdjęcia autorów w oddzielnych plikach .jpg min. 1 MB do prezentacji przy artykule w wersji elektronicznej w portalu.

 

Praca konkursowa może dotyczyć: osoby konkretnego adwokata/ki, działalności danej izby adwokackiej, działalności stowarzyszeń i organów związanych z adwokaturą – pod warunkiem uwzględnienia ich w historycznym kontekście.

 

Prace konkursowe powinny zostać przesłane do 30 maja 2022 r. elektronicznie na adres e-mail: redakcja@palestra.pl

 

Regulamin konkursu oraz oświadczenie uczestników do pobrania poniżej

 

(pobierz Regulamin z oświadczeniem uczestnika)

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

Redakcja „Palestry”Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski