Konkurs na esej dla uczniów szkół ponadpodstawowych


Z okazji 100-lecia samorządu adwokackiego w Polsce Naczelna Rada Adwokacka ogłasza konkurs dla uczniów szkół na pracę pisemną, w formie eseju, pt.: „Rola adwokatów w życiu społecznym”.

Opracowanie może dotyczyć analizy pracy adwokata i jej wpływu na życie społeczne, wydarzenia historycznego z udziałem adwokatów, które miało wpływ na losy Polski lub też przybliżenie sylwetki adwokata - społecznika, działającego lokalnie w miejscu zamieszkania ucznia.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów klas siódmych szkół podstawowych. 

Nagrodą w konkursie jest Apple iPad 9.7" 32GB.

Prace pisemne o objętości nie przekraczającej 3 stron formatu A4, napisane czcionką New Times Roman rozmiar 11, odstępy między wierszami 1,5, prosimy przesyłać na adres: Naczelna Rada Adwokacka, ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: biuro.prasowe@nra.pl

Termin nadsyłania prac upływa 10 maja 2018 roku.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury w składzie: adw. Rafał Dębowski, adw. Jacek Dubois, adw. Andrzej Grabiński, adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, adw. Jerzy Zięba oraz adw. Czesław Jaworski.

Ogłoszenie wyników zostanie podane na stronie adwokatura.pl nie później niż 11 czerwca 2018. O terminie wręczenie nagrody zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie. 

Patronat nad Konkursem objął zasłużony nestor Adwokatury Polskiej, adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny adwokackiego pisma „Palestra” i prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 1995-2001.

Zapraszamy wszystkich chętnych do nadsyłania swoich prac.

Regulamin konkursu

Załączniki dla uczestników konkursu

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry