Konwersatorium na temat transformacji energetycznej

24 maja odbyło się konwersatorium „inteligentna energetyka”, której tematem przewodnim była Transformacja TETIP: od monizmu elektrycznego do elektroptosumeryzmu. Konwersatorium było częścią konferencji naukowo-technicznej „Łączniki w eksploatacji 2022”, odbywającej się w dniach 24-27 maja w Katowicach.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA reprezentował Naczelną Radę Adwokacką na konwersatorium.

Dyskusję moderował dr Krzysztof Bodzek.

Konwersatorium otworzył prof. Jan Popczyk. Następnie głos zabrał senator RP Stanisław Lamczyk, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. prawa elektrycznego, który przybliżył uczestnikom stan prac nad prawem elektrycznym w Senacie RP. Zachęcał do współpracy w zakresie konsultacji prawnych i technicznych. Powołał prawo szwajcarskie jako modelowe rozwiązania, pisane przez samych inżynierów, co sprzyja jasności przepisów i ich syntetyczności. Zapraszał panelistów do zespołu eksperckiego. 

Prof. Jan Popczyk zwracał uwagę na rangę problemu i konieczność uregulowania przepisami trwającej właśnie transformacji. 

Dr Krzysztof Konopka - prezes zarządu "Elkon" sp.  z o.o. i pracownik naukowy Politechniki Śląskiej, przedstawił komunikat dotyczący analizy celowości transformacji energetycznej. Opisywał plany dotyczące zastępowania konwencjonalnych źródeł ciepła bardziej efektywnymi rozwiązaniami np. kotłami  indukcyjnymi. Przytoczył dane porównawcze. 

Kolejny komunikat przedstawił prof. Pawel Ruszkowski który zwracał uwagę na rolę opinii publicznej.

Adw. Bartosz Grohman jako przedstawiciel NRA zadeklarował pomoc legislacyjną w zakresie tworzenia ram prawnych dla planowanych uregulowań. Nadmienił, że wprowadzanie nowych uregulowań prawnych nie może być procedowane wbrew opinii publicznej. Nawiązał do wystąpienia prof. Ruszkowskiego i dodał, że samo badanie opinii społecznych może nie wystarczyć, konieczne jest prowadzenie akcji edukacyjnych. Przytoczył przykład katastrofy w Czarnobylu w 1986 roku, której skutkiem było zaniechanie projektu polskiej elektrowni atomowej w Żarnowcu. W tym celu wskazane jest pozyskiwanie do takich edukacyjnych akcji lokalnych organizacji pozarządowych jak np. lokalne Alarmy Smogowe. 

Dr Krzysztof Bodzek przedstawił obszerną prezentację nt. danych związanych z transformacją energetyczną. Mówił o kosztach, wydajnościach systemów i obowiązujących rozwiązaniach prawnych.

Dalsza dyskusja miała charakter techniczny. Przytaczano m.in. dane dla różnych źródeł produkcji energii.

Naczelna Rada Adwokacka stara się angażować w projekty legislacyjne ważne dla społeczeństwa jak i gospodarki.

Kolejne konwersatorium zaplanowano na koniec czerwca 2022.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski