Koszty pomocy prawnej z urzędu w świetle wyroku TK z 23 kwietnia 2020r. - opinia

Publikujemy opinię prawną dotyczącą kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 kwietnia 2020 r. Opinię przygotował adw. Arkadiusz Slisz, członek Zespołu ds. prac parlamentarnych Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA.

Do opinii załączony jest wzór uzasadnienia wniosku o zasądzenie od Skarbu Państwa kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu w sprawach wszczętych w okresie od 1 stycznia do 2 listopada 2016 roku

(pobierz wzór wniosku)

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 23 kwietnia 2020 roku (sygn. SK 66/19, OTK-A 2020/13; Dz. U. z 2020 r. poz. 769) orzekł, że przepis § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. 2015, poz. 1801) jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 zdanie drugie i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Powołane wyżej rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i obowiązywało do dnia 2 listopada 2016 roku. Rozporządzenie to straciło moc na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. 2019, poz. 18), które obowiązuje do chwili obecnej.

Poniżej publikujemy opinię adw. Arkadiusza Slisza:

(czytaj opinię)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry