KPCz: trzeba zapewnić Polkom europejskie standardy ochrony ich praw

Od wydania wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Tysiąc przeciwko Polsce (skarga nr 5410/03) 20 marca upływa 10 lat. W kontekście tej rocznicy, Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej przyjęła uchwałę, w której apeluje o pilne podjęcie prac nowelizujących art. 31 ustawy z 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w celu zapewnienia kobietom w Polsce europejskich standardów ochrony ich praw.

W uchwale Komisja Praw Człowieka przy NRA przypomniana głośną sprawę Alicji Tysiąc. Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że w jej przypadku nie zapewniono prawa do odwołania się od orzeczenia lekarza oceniającego, że stan zdrowia kobiety nie uzasadnia przeprowadzenia legalnego zabiegu przerwania ciąży. Zdaniem Trybunału, skuteczna procedura powinna gwarantować prawo do oceny sprawy przez niezależny i kompetentny organ, zapewniać kobiecie możliwość przedstawienia swoich racji, bycia osobiście wysłuchaną oraz obligować do wydania w terminie decyzji uzasadnionej na piśmie.

Procedurę rozpatrywania sprzeciwu od opinii albo orzeczenia lekarskiego polski ustawodawca uregulował w art. 31 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W ocenie Komisji Praw Człowieka przy NRA procedury sprzeciwu nie można nadal uznać za skuteczny mechanizm ochrony praw pacjenta. Kobiety, z uwagi na nadmierny formalizm procedury, od lat z niej nie korzystają, a tym samym nie uzyskują zaświadczenia o wystąpieniu okoliczności uzasadniających ewentualne przerwanie ciąży, na podstawie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

(czytaj uchwałę Komisji Praw Człowieka przy NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry