Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

26 września, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, wzięli udział w konferencji "Udział sędziego w debacie publicznej", zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA w Warszawie.

27 września, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA, Omówiono m.in. kwestie dotyczące organizacji Krajowego Zjazdu Adwokatury.
Adw. Jerzy Zięba z uwagi na rozpoczęcie pełnienia funkcji dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, ustąpił z funkcji członka Prezydium NRA. Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, w imieniu całego Prezydium podziękował adw. Jerzemu Ziębie za wkład w pracę Prezydium NRA.
Następnie Prezydium NRA omówiło stan przygotowań do Krajowego Zjazdu Adwokatury, który odbędzie się w dniach 25-27 listopada br. w Krakowie.
Adw. Jerzy Zięba przypomniał, że wkrótce wygasną umowy gmin z adwokatami, w ramach ustawy o nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej. Wskazał, że dziekani ORA powinni przypomnieć o tym fakcie adwokatom z ich izb.
Ponadto Prezydium omówiło wstępne wyniki egzaminów na aplikację adwokacką.
Adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, przedstawił sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Zreferował też najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

27 września, adw. Andrzej Siemiński, członek NRA, wziął udział w uroczystościach z okazji 77. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie. 

30 września, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, otworzył ogólnopolską konferencję naukową "Adwokatura wobec zmian w prawie cywilnym i karnym”, którą zorganizował Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie oraz czasopismo aplikantów adwokackich Młoda Palestra w Warszawie.

29-30 września, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wiceprezesi adw. Jacek Trela oraz adw. Jerzy Glanc, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Bartosz Grohman, zastepca sekretarza NRA, adw. Ewa Krasowska rzecznik dyscyplinarny oraz adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, a także członkowie Prezydium NRA i członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej wzięli udział w uroczystościach jubileuszu 70-lecia izby wrocławskiej. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry