Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

29-30 września, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wiceprezesi adw. Jacek Trela oraz adw. Jerzy Glanc, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Bartosz Grohman, zastepca sekretarza NRA, adw. Ewa Krasowska rzecznik dyscyplinarny oraz adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD i adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący WKR, a także członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej wzięli udział w uroczystościach jubileuszu 70-lecia izby wrocławskiej. (czytaj więcej)

1 października, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wicprezes NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA oraz adw. Andrzej Siemiński, członek NRA, wzięli udział w Zgromadzeniu izby olsztyńskiej. (czytaj więcej)

2-3 października, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, reprezentował Naczelną Radę Adwokacką na oficjalnym rozpoczęciu Roku Prawniczego w Londynie. (czytaj więcej)

4 października, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Kapituły nagrody "Rising Stars".

5 października, adw. Ziemisław Gintowt, doradca Prezesa NRA, wziął udział w kolejnym spotkaniu Porozumienia samorządów zawodowych i zawodów prawniczych.

6 października, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA oraz Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, wzięły udział w premierze filmu "Kobiety Adwokatury" w Bydgoszczy. (czytaj więcej

6 października, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wzięli udział w IX Bieszczadzkim Rajdzie, organizowanym przez izbę rzeszowską, we współpracy z Komisją Integracji Środowiskowej, Sportu i Turystyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry