Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

8 października, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący WKR, wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji "Adwokatura. Wizerunek – reklama – konkurencja”, zorganizowanej  w Łodzi przez Komisję Wizerunkową Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi oraz Komisję Wizerunku i Komunikacji Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

10 października, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, wziął udział w posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa. 

11 października, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. kwestie dotyczące organizacji Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Prezydium NRA omówiło stan przygotowań do Krajowego Zjazdu Adwokatury, który odbędzie się w dniach 25-27 listopada br. w Krakowie. Gościem Prezydium był adw. Aleksander Gut, sekretarz ORA w Krakowie, który przedstawił etap przygotowań do Zjazdu od strony ORA w Krakowie, która będzie gospodarzem KZA.

Prezydium NRA zajęło się tematem przyznania odznaki „Adwokatura Zasłużonym”.

Adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, omówił stan prac remontowych w siedzibie NRA.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Mecenas Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, zreferował z kolei najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium.  Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

11 października, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w panelu prawniczym w ramach VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw (czytaj więcej)

11 października, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA oraz adw. Andrzej Siemiński, członek NRA, wzięli udział w konferencji z okazji 40. rocznicy powstania KOR "Początki walki o prawa człowieka". Konferencję zorganizowała ORA w Warszawie we współpracy z Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy i Komitetem Honorowym organizacji obchodów 40-lecia KOR.

13 października, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, wziął udział w posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa. 

14 października, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wziął udział w I Pienińskiej Debacie "Nowoczesna Adwokatura" w Szczawnicy, zorganizowanej przez Komisję Inicjatyw "Nowoczesna Adwokatura" przy ORA w Krakowie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/