Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

3 listopada, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, wziął udział w konferencji "Reprywatyzacja. Rzeczywistość-mity-przyszłość" zorganizowanej przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, Sekcję Prawa Nieruchomości oraz Komisję Wizerunku i Komunikacji przy ORA w Warszawie.

4 listopada, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, gościł na XI Krajowym Zjeździe Radców Prawnych  w Warszawie.

4-5 listopada, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Jerzy Zięba, opiekun Komisji doskonalenia zawodowego oraz Komisji kształcenia aplikantów adwokackich przy NRA, wzięli udział w jesiennej konferencji Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich w Warszawie. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/