Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

12 listopada, adw. Andrzej Grabiński reprezentował prezesa NRA na uroczystości 25-lecia samorządu notarialnego we Wrocławiu. 

14 listopadaadw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, wziął udział w posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa. 

14 listopada, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w gali rankingu Dziennika Gazety Prawnej Rising Stars. (czytaj relację)

15 listopada, adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA, wzięła udział w seminarium w Pałacu Prezydenckim, dotyczącym społecznych i prawnych aspektów zjawiska tzw. porwań rodzicielskich.

16 listopada, adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA, wzięła udział w konferencji "Edukacja prawna i mediacja rówieśnicza w placówkach resocjalizacyjnych i w szkolnictwie powszechnym-szanse i zagrożenia" w Warszawie. 

16 listopada, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, wziął udział w debacie na temat wizerunku prawnika w mediach oraz etyki adwokackiej w mediach społecznościowych, która odbyła się w siedzibie ORA w Warszawie.

17 listopada, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, wzięli udział w pogrzebie adw. Macieja Bednarkiewicza, prezesa NRA w latach 1989-1995. W uroczystościach uczestniczyli także dziekani wielu izb oraz przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, świata kultury i polityki. (czytaj relację

18 listopada, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wzięli udział w uroczystości nadania imion dwóm salom konferencyjnym w siedzibie szczecińskiej izby adwokackiej nieżyjącym już adwokatom: dr. Romana Łyczywka i adw. Jerzego Chmury.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/