Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

3 grudnia, członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej 3 grudnia wybrali ze swojego grona skład Prezydium (czytaj więcej)

3 grudnia, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, członek NRA, adw. Bartosz Przeciechowski, członek NRA, adw. Joanna Parafianowicz, członek NRA, adw. Dariusz Wojnar, członek NRA,  adw. Jakub Wende, członek NRA, Stanisław Estreich, dziekan izby lubelskiej, adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan izby warszawskiej, adw. Jerzy Zięba, dziekan izby kieleckiej, adw. Sylwia Gregorczyk-Abram z WSD wzięli udział w Wielkim Finale Konstytucyjnym Turnieju Sądowego, który odbył się w Trybunale Konstytucyjnym.

6 grudnia, odbyło się pierwsze w tej kadencji posiedzenie Prezydium NRA. Powołano m.in. sekretarzy prawniczych, zastępców rzecznika dyscyplinarnego adwokatury, przewodniczącego Centralnego Zespołu Wizytatorów oraz komisje działające przy NRA.

Prezydium NRA powołało sekretarzy prawniczych. Zostali nimi adw. Tadeusz Wiatrzyk i adw. Agnieszka Winiarska.

Na funkcję koordynatora referatu skarg powołano adw. Andrzeja Siemińskiego, jego zastępcą został adw. Andrzej Bąkowski. Ponadto Prezydium NRA powołało do referatu skarg NRA następujące osoby: adw. Elżbietę Bieńkowską, adw. Renatę Błuszkowską, adw. Martę Gietkę-Mielcarek, adw. Weronikę Janczewską-Mroczek, adw. Annę Paśniewską i adw. Joannę Ziółkowską.

Prezydium NRA powołało również zastępców rzecznika dyscyplinarnego Adwokatury. Zostali nimi: adw. Maria Adamska-Kolupa, adw. Grzegorz Fertak, adw. Marcin Komar, adw. Janusz Ramos, adw. Adam Sadziński, adw. Ewa Szpejewska-Skorek, adw. Anna Ślęzak, adw. Diana Walczanow. 

Na funkcję przewodniczącej Centralnego Zespołu Wizytatorów powołano adw. Mirosławę Pietkiewicz. Doradcą prezesa NRA został adw. Marek Mikołajczyk. Prezydium NRA przyjęło rezygnację i odwołało adw. prof. dra hab. Piotra Kruszyńskiego ze stanowiska Dyrektora Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera. Na tę funkcję powołano adw. Andrzeja Zwarę. Z kolei adw. Bartosz Grohman został powołany na opiekuna Muzeum Adwokatury Polskiej oraz opiekuna Sztandaru Adwokatury Polskiej.

Podczas posiedzenia Prezydium NRA powołało opiekunów Izb Adwokackich:

 • Adw. Jacek Trela, Prezes NRA – Katowice, Poznań, Wrocław,
 • Adw. Jerzy Glanc, Wiceprezes NRA – Bydgoszcz, Koszalin, Kraków, Toruń,
 • Adw. Piotr Kardas, Wiceprezes NRA – Gdańsk, Łódź, Warszawa,
 • Adw. Rafał Dębowski, Sekretarz NRA – Kielce, Radom, Rzeszów,
 • Adw. Anisa Gnacikowska, Zastępca Sekretarza NRA – Częstochowa, Olsztyn, Płock,
 • Adw. Henryk Stabla, Skarbnik NRA – Bielsko-Biała, Opole,
 • Adw. Ziemisław Gintowt, Członek Prezydium NRA – Białystok, Lublin, Siedlce,
 • Adw. Tomasz Jachowicz, Członek Prezydium NRA – Szczecin, Wałbrzych, Zielona Góra.

Prezydium NRA powołało również przewodniczących Komisji i Zespołów działających przy Naczelnej Radzie Adwokackiej: 

 • Komisja ds. Arbitrażu - przewodniczący: adw. Maciej Łaszczuk
 • Komisja Doskonalenia Zawodowego - przewodniczący: adw. Paweł Gieras
 • Komisja ds. Edukacji Prawnej - przewodniczący: adw. Andrzej Grabiński
 • Komisja Etyki - przewodniczący: adw. prof. dr hab. Jacek Giezek
 • Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i  Turystyki - przewodniczący: adw. Stanisław Estreich
 • Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich - przewodnicząca: adw. Elżbieta Nowak
 • Komisja Legislacyjna - przewodniczący: adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski
 • Komisja ds. Praktyki Adwokackiej - przewodniczący: adw. Maciej Łaszczuk
 • Komisja Praw Człowieka - przewodnicząca: adw. Justyna Metelska
 • Komisja ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej - przewodniczący: adw. Roman Kusz
 • Zespół ds. Kobiet - przewodnicząca: adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawił adw. Jacek Trela, prezes NRA.  

6 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Kapituły konkursu "Rzeczpospolitej" "Prawnik Roku". 

7 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Jarosław Szczepaniak, członek NRA wzięli udział w posiedzeniu Porozumienia  samorządów zawodowych i zawodów prawniczych.

9 grudnia, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Maciej Łaszczuk, członek NRA, wzięli udział w konferencji "Dobre praktyki w relacjach sędziego i pełnomocnika w procesie cywilnym" w Warszawie. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/