Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

9 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, spotkał się z sędzią dr. hab. Krystianem Markiewiczem prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, by omówić sprawy dotyczące współpracy między zawodami prawniczymi, w tym m.in. związane z Kongresem Prawników Polskich. W spotkaniu uczestniczył także Waldemar Żurek, rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa.

9 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, spotkał się z adw. Anna Masiotą, reprezentantką krajową UIA w Polsce (Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników) w sprawie zbliżającego się 23. Międzynarodowego Forum Ośrodków Mediacyjnych, które odbędzie się 27-28 stycznia 2017 r. w Krakowie.

10 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, spotkał się z z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf, by omówić sprawy dotyczące współpracy między zawodami prawniczymi, w tym m.in. związane z Kongresem Prawników Polskich. 

11 stycznia, adw. Jarosław Szczepaniak, członek NRA, wziął udział w kolejnym spotkaniu Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. Głównym tematem były sprawy organizacyjne związane z Kongresem Prawników Polskich oraz kwestia ewentualnej instytucjonalizacji Porozumienia.

12 stycznia, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w spotkaniu noworocznym izby białostockiej. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry