Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

16 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA spotkał się z prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego sędzią Markiem Zirk-Sadowskim.

19 stycznia, adw. Anisa Gnacikowska – zastępca sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej i adw. Przemysław Rosati – członek Naczelnej Rady Adwokackiej, wzięli udział w rozprawach kasacyjnych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. NSA rozpoznawał skargi kasacyjne (I OSK 515/15 oraz I OSK 1067/15) od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (II SAB/Wa 570/14 oraz II SAB/Wa 594/14). Sprawy dotyczyły dostępu do informacji publicznej w postępowaniach dyscyplinarnych. Przedmiotem wniosków skierowanych do Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Płocku oraz do Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie było żądanie udostępnienia informacji publicznej w postaci wszystkich orzeczeń wydanych przez sądy dyscyplinarne w latach 2012 – 2013. Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargi kasacyjne w obu sprawach i postanowieniami z dna 19.01.2017 r. uchylił zaskarżone wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz odrzucił skargi na bezczynność sądów dyscyplinarnych. 

20 stycznia, odbyło się posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej (relacja z posiedzenia w następnej Kronice NRA).

20 stycznia, wieczorem odbędzie się Spotkanie Noworoczne Adwokatury. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski