Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

16 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA spotkał się z prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego sędzią Markiem Zirk-Sadowskim.

19 stycznia, adw. Anisa Gnacikowska – zastępca sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej i adw. Przemysław Rosati – członek Naczelnej Rady Adwokackiej, wzięli udział w rozprawach kasacyjnych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. NSA rozpoznawał skargi kasacyjne (I OSK 515/15 oraz I OSK 1067/15) od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (II SAB/Wa 570/14 oraz II SAB/Wa 594/14). Sprawy dotyczyły dostępu do informacji publicznej w postępowaniach dyscyplinarnych. Przedmiotem wniosków skierowanych do Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Płocku oraz do Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie było żądanie udostępnienia informacji publicznej w postaci wszystkich orzeczeń wydanych przez sądy dyscyplinarne w latach 2012 – 2013. Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargi kasacyjne w obu sprawach i postanowieniami z dna 19.01.2017 r. uchylił zaskarżone wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz odrzucił skargi na bezczynność sądów dyscyplinarnych. 

20 stycznia, odbyło się posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej (relacja z posiedzenia w następnej Kronice NRA).

20 stycznia, wieczorem odbędzie się Spotkanie Noworoczne Adwokatury. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry