Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

31 stycznia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. sprawę Kongresu Prawników Polskich, powołano skład Centralnego Zespołu Wizytatorów oraz przyjęto obwieszczenia w sprawie tekstów jednolitych zmienionych w ostatnim czasie przepisów.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, zreferował prace nad organizacją Kongresu Prawników Polskich. Omówiono sprawę udziału adwokatury w Kongresie. Prezes NRA poinformował, że 3 marca w Katowicach odbędzie się konferencja na temat rozproszonej kontroli zgodności prawa z Konstytucją. Prelegentami z ramienia NRA będą adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA oraz adw. prof. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu.

Prezydium NRA przyjęło obwieszczenia w sprawie tekstów jednolitych Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej, uchwały o ustanowieniu odznaki adwokackiej oraz Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. Witolda Bayera.

Prezydium NRA powołało do składu osobowego Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA: adw. Bartosza Łucia, adw. Jakuba Wende oraz adw. Karolinę Zimnoch. Z kolei do składu osobowego Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA powołano adw. Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską oraz adw. Bartosza Grohmana.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało skład Centralnego Zespołu Wizytatorów w osobach: adw. Marek Brudnicki, adw. Ewa Czerska, adw. Remigiusz Fabiański, adw Tomasz Głuszek, adw. Andrzej Herman, adw. Joanna Kaczorowska, adw. Maria Kapsa, adw. Joanna Kowalska, adw. Jadwiga Magiera, adw. Elżbieta Nowak, adw. Anna Ślęzak, adw. Bartosz Wojda, adw. Danuta Wronka.

Adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, poinformował, że 27 stycznia br. odbyło się posiedzenie WKR. Wybrano zastępcę przewodniczącego, którym został adw. Janusz Olkiewicz.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe, które Prezydium przedyskutowało i rozstrzygnęło, w tym także uchwaliło diety zadaniowe dla adwokatów wykonujących powierzone funkcje samorządowe.

31 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w Spotkaniu Noworocznym izby katowickiej (czytaj więcej)

1 lutego, adw. Jarosław Szczepaniak, członek NRA, wziął udzial w kolejnym spotkaniu Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. Omawiano sprawy organizacyjne związane z Kongresem Prawników Polskich.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry