Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

3 marca, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, na zaproszenie adw. Mariana Jagielskiego, dziekana ORA w Opolu, wzięła udział w spotkaniu dotyczącym działań wizerunkowych adwokatury. (czytaj: ORA w Opolu wdraża program „Przyjazny Adwokat”)

7 marca, odbyło się spotkanie komisji ds. praktyki adwokackiej przy NRA, które prowadził adw. Maciej Łaszczuk, przewodniczący komisji. W spotkaniu uczestniczyli m.in. adw. Jacek Trela, prezes NRA i opiekun komisji oraz adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA i członek komisji.

10 marca, rozpoczynają się uroczystości jubileuszowe 40-lecia Izby Częstochowsko-Piotrkowskiej. Uroczystości rozpoczną się o godz. 15.30 mszą świętą w Kaplicy Cudownego Obrazu NMP na Jasnej Górze, a następnie, o godz. 18.00 w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana odbędzie się część oficjalna. Wśród gości udział potwierdzili: adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów oraz dziekani ORA i członkowie NRA.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry