Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

24 marca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono sprawy związane z preliminarzem budżetowym NRA. 

24 marca, odbyło się posiedzenie komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA. W spotkaniu uczestniczyli adw. Jacek Trela, prezes NRA i adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA.

25 marca, odbyło sie posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. (czytaj relację)

27 marca, odbyło się posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Omówiono m.in. sprawę utworzenia rejestru adwokatów skazanych dyscyplinarnie. 

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował, że otrzymał dwie opinie dotyczące utworzenia rejestru adwokatów skazanych dyscyplinarnie, które nie są zgodne ze sobą. Temat ten będzie omawiany na kolejnych posiedzeniach Prezydium NRA.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, omówił propozycję kandydatur do nagrody Złoty Paragraf, przyznawanej przez Dziennik Gazetę Prawną.

Na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze, Prezydium NRA podjęło uchwałę o przyznaniu pośmiertnie odznaczenia Adwokatura Zasłużonym adw. Andrzejowi Rychlikowi.

Adw. Rafał Dębowski omówił sprawę projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie osób zastępowanych przez Prokuratorię Generalną RP, a także sposobu i trybu uiszczania oraz wysokości opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną oraz poinformował Prezydium o działaniach, jakie dotychczas podjął w tej sprawie.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawił adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA.

30 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Kapituły nagrody "Złoty Paragraf" i "Bona Lex" redakcji Dziennika Gazety Prawnej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry