Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

3 kwietnia i 6 kwietnia, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w posiedzeniach Zespołu Krajowej Rady Sądownictwa do rozpatrywania zgłoszeń kandydatów o powołanie do pełnienia urzędu na wolne stanowiska sędziowskie.

4 kwietnia, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w wieczorze autorskim adw. Jacka Dubois w siedzibie ORA w Warszawie (czytaj relację)

5 kwietnia, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Delegacji Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE). (czytaj relację)

5 kwietnia, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięła udział w seminarium "System nieodpłatnej pomocy prawnej", gdzie mówiła o tym systemie z punktu widzenia Adwokatury. W seminarium, które miało miejsce w Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, wziął również udział adw. Przemysław Rosati. Rozmowy dotyczyły potrzeby i kierunku zmian w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, ministerstwa sprawiedliwości, samorządu radców prawnych oraz organizacji pozarządowych (NGO).

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry