Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

8 maja, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, był gościem dorocznego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczlnego Sądu Administracyjnego.

9 maja, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. przygotowania do Kongresu Prawników Polskich oraz podjęto stanowisko dotyczące wniosku grupy posłów do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie konstytucyjności przepisów regulujących wybór Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 

Prezydium NRA przyjęło stanowisko dotyczące wniosku grupy posłów do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie konstytucyjności przepisów regulujących wybór Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (sygn. akt K 3/17). (Czytaj: Prezydium NRA: regulamin wyboru Pierwszego Prezesa SN jest zgodny z Konstytucją).

Prezydium omówiło stan przygotowań do Kongresu Prawników Polskich, który odbędzie się 20 maja w Katowicach. Adw. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, omówił program Kongresu i poinformował, że uczestnikami paneli będą reprezentanci adwokatury, środowiska radcowskiego i sędziowskiego. Wśród adwokatów panelistami będą: adw. prof. Katarzyna Bilewska, adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, adw. prof. Maciej Gutowski, adw. prof. Piotr Kardas, adw. prof. Andrzej Kubas oraz adw. Andrzej Zwara.

Prezydium NRA, na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym” adw. prof. UW dr. hab. Katarzynie Bilewskiej, adw. Piotrowi Kulińskiemu, adw. Jolancie Nowakowskiej–Zimoch, adw. Januszowi Rossie, adw. Elżbiecie Rydzewskiej, adw. Maciejowi Ślusarkowi oraz pośmiertnie adw. Markowi Kotarskiemu.

Prezydium NRA przyjęło uchwałę, w której powołało do składu Komisji Praw Człowieka przy NRA adw. Agatę Stajer oraz odwołało adw. Agatę Helenę Skórę.

Ponadto Prezydium przyjęło tekst jednolity „Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich”. (zobacz regulamin)

Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała protokoły okręgowych rad adwokackich, natomiast adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawy osobowe. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

12 maja, adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, wziął udzial w panelu prawnym "Prawo sprzyjające biznesowi" podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Panel poprowadizła adw. Roman Kusz, dziekan ORA w Katowicach i przewodniczący komisji ds. wizerunku zewnętrznego i ochrony prawnej przy NRA.  

12 maja, rozpoczęło się spotkanie rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich w Otwocku, które zwołała Rzecznik Dyscplinarny Adwokatury adw. Ewa Krasowska. W spotkaniu wziął udział adw. Jacek Trela, prezes NRA.

12 maja, odbyło się posiedzenie przewodniczących izbowych Zespołów Wizytatorów a następnie posiedzenie Centralnego Zespołu Wizytatotów, któremu przewodniczy adw. Mirosława Pietkiewicz.

12 maja, odbyło się spotkanie Zespołu ds Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski