Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzen z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

13 maja, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Koszalinie. Adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Warszawie. Adw. Tomasz Jachowicz, członek Prezydium NRA wziął udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Zielonej Górze. 

19 maja, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wezmą udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Katowicach. Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, weźmie udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Krakowie. 

19 maja, adw. Krzysztof S. Szymański, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze, wziął udział jako przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej w finale Konkursu Krasomówczego im. adw. Joanny Agackiej-Indeckiej w Słubicach. Konkurs zorganizowała Grupa Lokalna ELSA Słubice.  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry