Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

3 czerwca, adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, wziął udział w Zgromadzeniu izby adwokackiej w Opolu. 

3 czerwca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wzięli udział w Zgromadzeniu izby adwokackiej w Kielcach. (czytaj więcej) 

6 czerwca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. projekt uchwały NRA w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego oraz przyjęto porządek obrad posiedzenia plenarnego NRA.

Adw. Jerzy Glanc i adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezesi NRA, przedstawili projekt uchwały NRA w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Przedstawili również projekty zmian w Regulaminie organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich, które dotyczą zasad rozliczania kosztów postępowania dyscyplinarnego między poszczególnymi Izbami.

Prezydium NRA przyjęło projekt porządku obrad posiedzenia plenarnego NRA, które odbędzie się w dniach 30 czerwca – 1 lipca br. w Warszawie.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawy osobowe. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

6 czerwca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny "Palestry", adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, adw. Ziemisław Gintowt, czlonek Prezydium NRA oraz adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie wzięli udział w Gali rozdania nagrody Adwokatury dla dziennikarzy "Złota Waga". Laureatem został red. Łukasz Starzewski z Polskiej Agencji Prasowej. (zobacz więcej).

7 czerwca, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w kolejny spotkaniu Porozumienia samorządów zawodowych i zawodów prawniczych.

8 czerwca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w ślubowaniu adwokackim w izbie wrocławskiej. (czytaj więcej)

8 czerwca, adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, wziął udział w Zgromadzeniu izby adwokackiej w Bielsku-Białej. 

9 czerwca, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięła udział w środowiskowym konkursie krasomówczym w Częstochowie dla izb częstochowskiej, kieleckiej, krakowskiej i rzeszowskiej.  

9 czerwca, w siedzibie NRA odbyło się spotkanie Rady Mediatorów, które poprowadziła przewodnicząca Centrum Mediacyjnego adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska. Obecni byli m.in. adw dr Małgorzata Kożuch, członek NRA i adw. Dariusz Wojnar, członek NRA. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry