Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

30 czerwca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. koszty wydawania „Palestry” oraz projekty uchwał Naczelnej Rady Adwokackiej.

Prezydium NRA omówiło kwestie związane z wydawaniem „Palestry”, w tym koszty i zasady współpracy z firmą wydawniczą. Prezydium NRA postanowiło podjąć działania mające na celu doprowadzenie do zawarcia nowej umowy na te usługi.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, poinformował o fakcie niedojścia do skutku dwóch terminów spotkań  Prezesa NRA i adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA, z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Warchołem w sprawie projektu rozporządzeń dotyczących stawek adwokackich w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym. Do spotkań nie doszło z przyczyn niezależnych od przedstawicieli adwokatury.

Adw. Jacek Trela omówił projekty uchwał, które zostaną zaprezentowane na posiedzeniu plenarnym NRA - odnoszącej się do projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz kosztów nieopłaconej pomocy z urzędu oraz uchwały dotyczącej prawa zatrzymanego do adwokata. 

Ponadto Prezydium NRA postanowiło podjąć działania zmierzające do przejęcia wydawania miesięcznika „Młoda Palestra”.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawy osobowe. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

30 czerwca-1 lipca, odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. (czytaj relację)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry