Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

9 lipca, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA oraz adw. Bartosz Grohman, członek NRA, wzięli udział w ślubowaniu adwokackim w Warszawie. Ślubowanie złożyło 550 aplikantów adwokackich, którzy zdali egzamin. 

10 lipca, adw. Bartosz Grohman, członek NRA i opiekun ELSA Poland z ramienia NRA, wziął udział w uroczystości podsumowania kadencji zarządu ELSA Poland za rok 2016/2017 w sali im. adw. Joanny Agackiej-Indeckiej w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej (czytaj więcej)

12 lipca, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA oraz adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, wzięli udział w uroczystości ślubowania adwokackiego w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele sądownictwa m.in. prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku SSA dr Przemysław Banasik. Do ślubowania przystąpiło 75 nowych adwokatów. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry