Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej. 

22 sierpnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. W związku z nawałnicą, która wyrządziła poważne szkody w nocy z 11 na 12 sierpnia w województwie pomorskim, Prezydium zdecydowało o przekazaniu 10 tys. zł na rzecz pomocy ofiarom. 

Adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący Komisji ds. informatyzacji, poinformował o stanie prac dotyczących przebudowy i ujednolicenia stron internetowych adwokatury oraz omówił inne sprawy informatyczne. Gościem posiedzenia Prezydium był adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, który przedstawił zagadnienia dotyczące kwestii zakazu reklamy, z którymi spotykają się sędziowie sądów dyscyplinarnych. Adw. Jacek Trela, prezes NRA poinformował, że kwestia reklamy omawiana będzie podczas następnego posiedzenie plenarnego NRA.

Prezydium omówiło i przyjęło porządek obrad posiedzenia plenarnego NRA, które odbędzie się 16 września.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, omówił stan przygotowań do jubileuszu 100-lecia Adwokatury. Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA przedstawiła sprawy osobowe, zaś adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, sprawy finansowe.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/