Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

11 września, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w konferencji "Sądy bliżej ludzi" w Warszawie. 

11 września, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w posiedzeniu Krajowej Radzie Sądownictwa, na którym rozpatrywano kandydaturę adwokatów na sędziów.

13 września, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA oraz adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan ORA w Warszawie, wzięli udział w pracach sejmowego zespołu ds. reformy wymiaru sprawiedliwości. 

13 września, adw. Andrzej Siemiński, koordynator referatu skarg przy NRA, wziął udział w posiedzeniu Krajowej Radzie Sądownictwa, na którym rozpatrywano kandydaturę adwokatów na sędziów.

14 września, rozpoczęły się szkolenia edukcyjne Komisji Edukacji Prawnej NRA. W spotkaniu bierze udział m.in. adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry