Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

3 października, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa, na którym rozpatrywano kandydaturę adwokatów na sędziów.

4 października, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu kapituły nagrody im. Edwarda Wendego. 

6-7 października, adw. Jacek Trela, prezes NRA, bierze udział w uroczystościach jubileuszu 155-lecia Krakowskiej Izby Adwokackiej. Obecni są także m.in.: adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Tomasz Jachowicz, członek Prezydium NRA, adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny "Palestry", adw. Bartosz Przeciechowski, członek NRA, adw. Przemysław Rosati, członek NRA, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Jerzy Lachowicz, dziekan Izby w Wałbrzychu.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/