Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

6-7 października, w Krakowie odbyły się uroczystości 155-lecia Krakowskiej Izby Adwokackiej. Prezydium reprezentowali: adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA i adw. Tomasz Jachowicz, członek Prezydium NRA (czytaj relację).

10 października, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Adw. Jacek Trela, prezes NRA, poinformował o bieżących wydarzeniach. Wziął udział w obchodach 100-lecia sądownictwa powszechnego i Sądu Najwyższego oraz Krajowej Rady Sądownictwa. KRS przyznała prezesowi NRA medal „Zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości”. Prezes NRA poinformował, że wraz z adw. prof. Piotrem Kardasem wezmą udział 11 października br. w spotkaniu z Prezydentem RP. Tematem wizyty będzie: „Wspólnie o konstytucji, wspólnie o samorządzie”. O spotkanie z przedstawicielami NRA poprosiła Komisja Wenecka, która chce porozmawiać o zmianach w ustawie prawo o prokuraturze. Spotkanie odbędzie się 25 października br. Prezes NRA omówił przygotowania do spotkania noworocznego. Prezydium rozważało miejsce zorganizowania tego wydarzenia. Prezes Trela poinformował również, że wpłynął do Sejmu projekt zmiany ustawy Prawo o adwokaturze w zakresie egzaminów adwokackich. Posłowie chcą, aby egzamin zawodowy odbywał się dwa razy w roku i aby osoby, które przystępują do niego kolejny raz zdawały tylko te przedmioty, których nie zaliczyły podczas wcześniejszego egzaminu. Projekt będzie omawiany 12 października przez sejmową komisję ds. deregulacji. W posiedzeniu weźmie udział adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA. 

Adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, poruszył temat współpracy z międzynarodowymi organizacjami prawniczymi. Adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący WKR, złożył sprawozdanie z udziału w konferencji Prezesów Samorządów Adwokackich Europy Wschodniej i Centralnej, która odbyła się 2 października br. w Budapeszcie.
Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała protokoły okręgowych rad adwokackich. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

11 października, adw. Jacek Trela, prezes NRA i adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wzięli udział w spotkaniu „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie” z udziałem Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. 

11 października, adw. Andrzej Zwara, członek NRA i prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, wziął udział w spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości.

12 października, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji. Dyskutowano nad propozycjami inicjatywy ustawodawczej ws nowelizacji ustaw: o radcach prawnych, Prawo o adwokaturze, Prawo o notariacie. Przedmiotem debaty były zmiany w przeprowadzaniu poprawkowych egzaminów zawodowych. 

12 października, adw. Andrzej Zwara, członek NRA i prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, wziął udział w uroczystości poświęconej publikacji System Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie. 

13-14 października, adw. Jacek Trela, prezes NRA i adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza i adw. Tomasz Jachowicz, członek Prezydium NRA uczestniczą w finale Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Stanisława Mikke w Bydgoszczy. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry