Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

14 października, adw. Jacek Trela, prezes NRA,  adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Tomasz Jachowicz, członek Prezydium NRA wzięli udział w finale Ogólnpolskiego Konkursu Krasomówczego im. Stanisława Mikke w Bydgoszczy (czytaj relację)  

16 października, adw. Jacek Trela, prezes NRA, przewodniczył obradom Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. W spotkaniu wziął udział adw. Przemyslaw Rosati, członek NRA (czytaj relację)

16 października, adw. Jacek Trela, prezes NRA, spotkał się z przedstawicielką ruchu "Wolne Sądy". 

18 października, w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej odbyły się spotkania Komisji ds. edukacji prawnej oraz Komisji ds. praktyki adwokackiej. 

20 października, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA wzięli udział w spotkaniu sekretarzy rad adwokackich w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli również adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, adw. Mirosława Pietkiewicz, członek NRA i przewodnicząca CZW oraz adw. Przemysław Rosati, członek NRA.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry