Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

6 listopada, adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, uczestniczył w uroczystości wręczenia odznak honorowych Rzecznika Praw Obywatelskich „Za zasługi dla ochrony praw człowieka” adw. Annie Boguckiej-Skowrońskiej i adw. Jackowi Taylorowi. (czytaj więcej)

7 listopada, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. bieżące kwestie dotyczące pionu dyscyplinarnego, sprawę wynagrodzeń dla aplikantów adwokackich oraz ubezpieczeń OC adwokatów.

Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, omówiła bieżące kwestie związane z pionem dyscyplinarnym. Po raz kolejny mec. Krasowska zwróciła uwagę na brak jednolitej praktyki rad adwokackich związanej z wpisywaniem na listę adwokatów czynnych komorników. Poinformowała również, że 21 października odbyło się spotkanie rzeczników dyscyplinarnych, prezesów izbowych sądów dyscyplinarnych i sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.


Prezydium omówiło kwestię zatrudniania aplikantów adwokackich.

Przedyskutowano temat zmiany wydawcy pisma „Palestra” oraz dalszego wspierania pisma „Młoda Palestra”. Goszczący na posiedzeniu adw. Katarzyna Piotrowska i adw. Jarosław Szczepaniak, członek NRA, przedstawili propozycję pisma, którego celem byłoby podnoszenie świadomości prawnej Polaków.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił aktualne kwestię ubezpieczeń OC adwokatów.

Na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym”: adw. Annie Barczyk, adw. Ewie Czarnynodze, adw. Tadeuszowi Hassie, adw. Grzegorzowi Kopciowi, adw. Marcinowi Nowakowi, adw. Stefanowi Skrzypczakowi, adw. dr. Michałowi Synoradzkiemu, adw. Krystianowi Szymankowi oraz adw. dr. Mirosławowi Wyciślakowi.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała protokoły okręgowych rad adwokackich. Prezydium przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

7 listopada,  adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ds. legislacji, uczestniczył w pracach Komisji Ustawodawczej w Sejmie. 

8 listopada, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wziął udział w benefisie prof. Jerzego Zajadło, laureata Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2016 w kategorii nauk humanistycznych i społecznych.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/