Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

2 grudnia, adw. Wojciech Bergier, członek NRA, wziął udział w Gali Medali św. Jerzego, przyznawanych przez Tygodnik Powszechny. Laureatami w tym roku zostali Maria Dąbrowska-Majewska oraz prof. Adam Strzembosz. NRA była partnerem wydarzenia.

5 grudnia, odbyło się posiedzenie prezedium NRA. Omówiono prace Centralnego Zespołu Wizytatorów oraz kwestie związane z aplikacjami adwokackimi.

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, zreferował przebieg konferencji Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich i poruszonych na niej tematów. (czytaj relację ze spotkania). Prezydium omówiło również pomysł stworzenia alternatywnej drogi dojścia do zawodu adwokata poprzez stworzenie aplikacji przy uniwersytetach.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, podsumowała roczną pracę CZW. Poinformowała, że odbyło się dwanaście wizytacji, wizytatorzy nie mieli zastrzeżeń do działalności zwizytowanych ORA.

Zaproszeni na posiedzenie Prezydium adw. Ignacy Kurkowski i adw. Mateusz Kolański przedstawili zarys projektu portalu dla adwokatów, na którym będzie m.in. wyszukiwarka ułatwiająca znalezienie zastępstwa procesowego.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, poinformował, że Prokurator Generalny złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów par. 6 pkt 3–7 Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach dotyczących tzw. depozytu adwokackiego. Trybunał zwrócił się do NRA o przedstawienie stanowiska. Prezydium NRA zdecydowało o przekazaniu ww. wniosku do adw. prof. Macieja Gutowskiego, przewodniczącego Komisji Legislacyjnej przy NRA celem opracowania stanowiska NRA.

Sekretarze prawniczy NRA - adw. Agnieszka Winiarska i adw. Tadeusz Wiatrzyk przedstawili sprawy osobowe. Adw. Mirosława Pietkiewicz zreferowała protokoły okręgowych rad adwokackich. Prezydium przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

6 grudnia, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, przedmiotem spotkania było zaopiniowanie dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie.

8 grudnia, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w I Ogólnopolskim Kongresie Praw Obywatelskich, organizowanym przez RPO. Mecenas Dębowski był prelegentem w dwóch panelach tematycznych. (czytaj o Kongresie

8 grudnia, adw. Ziemisław Gintowt, członke Prezydium NRA, uczestniczył w uroczystości obchodów 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Uroczystość została połączona z wręczeniem tytułu doktora honoris causa profesorowi Markowi Zirk-Sadowskiemu, prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

8 grudnia, adw. Andrzej Zwara, członek NRA i prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, wziął udział w Łazienkach Królewskich w Warszawie w Gali z okazji 15-lecia Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

8 grudnia, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wezmą udział w rozpoczęciu Przeglądu Kina Prawniczego Adwokat w roli głównej - Edycja Dokumentalna - w ramach Festiwalu Watch Docs. (czytaj więcej o Festiwalu)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/