Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

11 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w debacie nt. pomysłu Ministerstwa Sprawiedliwości, by aplikacje prawnicze, w tym adwokackie, organizowane były także przy uczelniach wyższych. W debacie w redakcji "Rzeczpospolitej" uczestniczyli również: r.pr. Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, prof. dr hab. Jakub Stelina, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, dr Sławomir Żółtek, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz r.pr. Włodzimierz Chróścik, dziekan warszawskiej izby radców prawnych. 

11 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, podczas którego przedstawił przed Komisją stanowisko w sprawie zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. 

11 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o ustroju państwa”, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim. 

11 grudnia, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenia Sędziów Themis.

13 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w pierwszym spotkaniu Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej w siedzibie biura Naczelnej Rady Adwokackiej (czytaj więcej)

14 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wręczył nagrody "Adwokatura zasłużonym" adwokatom z izby katowickiej: adw. Annie Barczyk, adw. Ewie Czarnynodze, adw. Tadeuszowi Hassie, adw. Grzegorzowi Kopciowi, adw. Marcinowi Nowakowi, adw. dr. Michałowi Synoradzkiemu, adw. Krystianowi Szymankowi i adw. dr. Mirosławowi Wyciślakowi.

 

16 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, weźmie udział w VI Gali Nagrody im. prof. Zbigniewa Hołdy w Lublinie. Laureatami zostali prof. dr hab. Adam Strzembosz i ruch Obywatele RP. Galę poprzedzi panel dyskusyjny "20 lat Konstytucji. Stulecie odzyskania niepodległości. Co dalej?".

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry