Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

15 grudnia, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wziął udział w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym Bydgoskiej Izby Adwokackiej (czytaj relację)

18 grudnia, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ds. legislacji, wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

19 grudnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono kwestie związane z nowymi warunkami ubezpieczeń OC, z usprawnieniem systemu SOA oraz wdrożenia systemu RODO.
Goszczący na posiedzeniu: adw. Katarzyna Piotrowska i adw. Jarosław Szczepaniak, członek NRA, przedstawili szczegóły oferty wydawania pisma, którego celem byłoby podnoszenie świadomości prawnej Polaków.
Zaproszony na posiedzenie Prezydium adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący komisji ds. informatyzacji przy NRA, omówił kwestie związane z usprawnieniem systemu SOA.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował, że spotkał się z adw. Mikołajem Pietrzakiem, dziekanem ORA w Warszawie, oraz adw. Adamem Baworowskim w celu omówienia problemów z jakimi mogą zmierzyć się adwokaci po wdrożeniu w maju 2018 r. zaostrzeń związanych z ochroną danych osobowych, tzw. systemu RODO. Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, przypomniał, że Ośrodek Badawczy Adwokatury opracowuje memorandum na ten temat. Prezydium NRA upoważniło adw. Adama Baworowskiego do reprezentowania NRA w pracach legislacyjnych dotyczących tego zagadnienia.
Adw. Jacek Trela, prezes NRA, poinformował, że wkrótce po podpisaniu umowy generalnej z STU Ergo Hestia S.A. w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2018-2021, broker – firma Marsh Service Sp. z o.o. – bez wcześniejszych ustaleń z NRA, wysłała maile do adwokatów w sprawie zasad logowania do systemu obsługującego nowe ubezpieczenia OC adwokatów. Działania te doprowadziły do dezorientacji w środowisku adwokackim. Prezydium postanowiło opublikować komunikat z wyjaśnieniem sytuacji. (czytaj komunikat)
Ponadto Prezydium NRA przyjęło porządek obrad posiedzenia plenarnego NRA, które odbędzie się w dniach 12-13 stycznia 2018 r. w Warszawie.
Adw. Agnieszka Winiarska, sekretarz prawniczy NRA, przedstawiła sprawy osobowe. Prezydium przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

Po posiedzeniu członkowie Prezydium i pracownicy biura Naczelnej Rady Adwokackiej wzięli udział w spotkaniu przedświątecznym. 

19 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, adw. Andrzej Zwara, członek NRA oraz prezes OBA, adw. Jakub Wende, członek NRA, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. prof. Maciej Gutowski członek NRA i dziekan ORA w Poznaniu, adw. Przemysław Rosati, członek NRA, adw. Joanna Parafianowicz, członek NRA, adw. Maciej Łaszczuk, członek NRA, wzięli udział w spotkaniu opłatkowym w Okregowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wśród zaproszonych gości byli również dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska, posłowie i senatorowie, sędzia Wojciech Hermeliński, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, r.pr. Maciej Bobrowicz, prezes KRRP. Wszystkich obecnych gości w imieniu ORA w Warszawie powitał Dziekan adw. Mikołaj Pietrzak.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry