Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

4 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Przemysław Rosati, członek NRA wzięli udział w ślubowaniu aplikantów izby adwokackiej w Warszawie.  

8 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA i adw. Przemysław Rosati, członek NRA wzięli udział w kolejnych obradach Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych (czytaj relację)

9 stycznia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA.  Podjęto m.in. uchwałę w sprawie zasad kolportowania „Palestry”. Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 53/2014 Prezydium NRA dotyczącej zasad kolportowania „Palestry”. Ponadto Prezydium omówiło sytuację wydawania „Palestry” po zmianach organizacyjnych i wdrożeniu programu oszczędności. (czytaj uchwałę)

Omówiono przygotowania i porządek obrad najbliższego posiedzenia plenarnego NRA.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA poinformował, że adw. Adam Baworowski, zgodnie z upoważnieniem, przygotował analizę dotyczącą RODO jako materiał do dalszych prac. Ponadto Prezydium omówiło założenia budżetowe na 2018 rok oraz delegowało adw. Rafała Dębowskiego do prac w kapitule Nagrody „Kobieta Adwokatury”.

Prezydium ustaliło terminy posiedzeń plenarnych Naczelnej Rady Adwokackiej w 2018 roku: 12-13 stycznia 2018 roku, Warszawa, 6-7 kwietnia 2018 roku, Poznań, 8-9 czerwca 2018 roku, Gdańsk, 14-15 września 2018 roku, Toruń, 24 listopada 2018 roku, Warszawa.

Adw. Agnieszka Winiarska i adw. Tadeusz Wiatrzyk, sekretarze prawniczy NRA, przedstawili sprawy osobowe. Prezydium przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

9 stycznia, adw. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wziął udział w ślubowaniu aplikantów adwokackich izby krakowskiej. 

11 stycznia, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w spotkaniu świątecznym izby lubelskiej. 

12 stycznia, rozpoczęło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. 

12 stycznia, Spotkanie Noworoczne NRA z inauguracją obchodów jubileuszu 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. (przejdź do zakładki 100-lecia Adwokatury)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry