Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

20 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w inauguracji w Bydgoszczy 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej, w ramach obchodów 98. rocznicy powrotu miasta do macierzy. (czytaj relację)

21 stycznia, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik prezesa NRA ds legislacji, wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji.

23 stycznia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono kwestie związane z aplikacją adwokacką, wdrożeniem systemu RODO oraz przyjęto porządek obrad posiedzenia plenarnego NRA.

Prezydium NRA omówiło aktualną sytuację związaną z przebiegiem aplikacji adwokackiej. Adw. Jacek Trela, prezes NRA, przypomniał, że podczas ostatniego posiedzenia plenarnego NRA, które odbyło się w dniach 12-13 stycznia br., powołano doraźny zespół przy NRA ds. aplikacji, do przygotowania materiałów na najbliższe posiedzenie NRA. Prezes NRA przypomniał również, że 5 i 6 lutego w Popowie odbędzie się spotkanie organizowane przez ministerstwo sprawiedliwości z dziekanami wydziałów prawa oraz przedstawicielami samorządów adwokackiego i radcowskiego.

Podczas posiedzenia omówiono kwestie związane z informatyzacją adwokatury. Dyskutowano też na temat wdrożenia systemu RODO w kontekście pracy rzeczników dyscyplinarnych. Kwestia ta ma być uwzględniona w memorandum opracowywanym przez Ośrodek Badawczy Adwokatury.

Prezydium NRA przyjęło porządek obrad posiedzenia plenarnego NRA, które odbędzie się 25 lutego br. w Warszawie.

Prezydium NRA przyjęło uchwały w sprawie przyznania diet zadaniowych dla adwokatów, którym powierzono wykonanie funkcji samorządowych.

Prezydium podjęło uchwałę w sprawie przyznania odznaki Adwokatura Zasłużonym. Na wniosek Prezydium NRA odznakę przyznano ojcu prof. dr. hab. Janowi Andrzejowi Kłoczowskiemu OP, a także na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu: adw. Elwirze Świerczyńskiej, adw. Jackowi Wałęckiemu, adw. Urszuli Leszczyńskiej, adw. dr. Olgierdowi Grodzińskiemu, adw. Maciejowi Eisermannowi, adw. Jakubowi Gerusowi, adw. Wiesławie Dradrach.

Adw. Henryk Stabla omówił temat związany z zasadami prenumeraty „Palestry”. Podjęto w tej sprawie uchwałę.

Ponadto Prezydium omówiło dalszy etap prac remontowych lokalu zakupionego w 2016 r. dla NRA.

Adw. Agnieszka Winiarska i adw. Tadeusz Wiatrzyk, sekretarze prawniczy NRA, przedstawili sprawy osobowe. Prezydium przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

25 stycznia, adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wiceprzewodnicząca Komisji Legislacyjnej NRA, wzięła udział w posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Petycji, na której omawiana była m.in. petycja obywatelska grupy studentów prawa, którzy wnosili o skrócenie aplikacji adwokackiej i radcowskiej. Petycja została odrzucona. Prezes NRA dziękuje Pani Mecenas za udział w pracach tej komisji. 

26 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. prof. Maciej Gutowski, członek NRA i adw. Bartosz Krużewski wzięli udział w spotkaniu Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej w Warszawie. W skład komisji wchodzą ponadto: r.pr. Wojciech Popiołek - przewodniczący, prof. dr hab. Andrzej Jakubecki - zastępca przewodniczącego , r.pr. Maciej Bobrowicz, dr Katarzyna Gajda – Roszczynialska, adw. prof. zw. dr hab. Piotr Kardas, prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz, prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, ssr Ryszard Rutkowski, dr hab. Rafał Stankiewicz, prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński, dr hab. Marcin Walasik, prof. dr hab. Paweł Wiliński.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry