Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

5 lutego, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. prof. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu, adw. Jerzy Zięba, dziekan ORA w Kielcach i wiceprzewodniczący Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA i adw. Bartosz Tiutiunik, członek tej komisji i wicedziekan ORA w Łodzi, wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez ministerstwo sprawiedliwości w Popowie, podczas której zaprezentowany został projekt wprowadzenia tzw. aplikacji akademickiej. 

6 lutego, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, zrelacjonował przebieg konferencji, która odbyła się 5 lutego w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Popowie. Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządów adwokackiego i radcowskiego, dziekani wydziałów prawa i prorektorzy wyższych uczelni oraz wiceministrowie sprawiedliwości: dr Marcin Warchoł i Łukasz Piebiak. Min. Warchoł przedstawił założenia projektu wprowadzenia tzw. aplikacji akademickiej.

W imieniu samorządu adwokackiego w konferencji udział wzięli: adw. Jacek Trela, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. prof. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu, adw. Jerzy Zięba, dziekan ORA w Kielcach i wiceprzewodniczący Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA i adw. Bartosz Tiutiunik, członek tej komisji i wicedziekan ORA w Łodzi. Obecni byli również przedstawiciele radców prawnych z r.pr. Maciejem Bobrowiczem, prezesem KRRP. W konferencji uczestniczyli też sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego i przedstawiciele Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Prezes Trela poinformował, że podczas dyskusji projekt tzw. aplikacji akademickiej nie spotkał się z poparciem środowiska akademickiego – za opowiedział się dziekan wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego, przychylnie odnieśli się też dziekani prawa Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Administracji i Prawa w Rzeszowie. Argumenty przeciwko organizowaniu aplikacji prawniczej przy uczelniach wyższych podał dziekan WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jerzy Pisuliński. Ważną argumentację przedstawił także adw. prof. Gutowski, który zwrócił uwagę, że aplikacja akademicka podlegać będzie nadzorowi Ministerstwa Sprawiedliwości, co oznaczałoby ograniczenie autonomii uczelni. Zaznaczył, że problematyczną kwestią jest też sprawa odpowiedzialności dyscyplinarnej aplikantów i zachowania tajemnicy zawodowej.

Prezes Trela podkreślił, że samorząd adwokacki będzie podejmować wszelkie działania, by temu projektowi przeciwdziałać. (czytaj więcej)

Podczas konferencji w Popowie 5 lutego omówiono też wynik egzaminu na aplikacje prawnicze, który odbył się w 2017 roku.

Adw. Jacek Trela przedstawił także założenia projektu, mającego trwać rok, związanego z obchodami 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej - kwartalnika „Adwokat” i towarzyszącej mu akcji „Zajrzyj do adwokata” oraz strony internetowej. 

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, zreferowała sprawozdanie z działalności Fundacji Adwokatury Polskiej, której przewodniczy adw. Jakub Jacyna. Prezydium powierzyło adw. Gnacikowskiej i adw. Henrykowi Stabli określenie propozycji nowych zadań i zakresu działań Fundacji.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej omówiło sprawę informatyzacji i dotychczasowe działania PR-owskie związane z ministerialnym projektem tzw. aplikacji akademickiej.

Adw. Anisa Gnacikowska poinformowała o spotkaniu, w którym uczestniczyła 15 stycznia w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Przedmiotem była organizacja seminarium eksperckiego na temat tajemnicy adwokackiej. Seminarium ma odbyć się w marcu i dotyczyć takich zagadnień, jak uchylenia tajemnicy zawodowej, zakres przedmiotowy tajemnicy, zasad wsparcia adwokatów w przypadku prób przesłuchania na okoliczności objęte tajemnicą i najnowsze działania legislacyjne w przedmiocie ograniczenia zakresu tajemnicy adwokackiej.

Adw. Agnieszka Winiarska i adw. Tadeusz Wiatrzyk, sekretarze prawniczy NRA, przedstawili sprawy osobowe. Prezydium przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

6 lutego, adw. Jerzy Zięba, dziekan ORA w Kielcach i wiceprzewodniczący Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy NRA, wziął udział w konferencji w Popowie, podczas której omawiane były wyniki prawniczych egzaminów zawodowych. 

8 lutego, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wziął udział w Posiedzeniu Stałego Komitetu CCBE w Wiedniu

8-10 lutego, adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wzięli udział w dorocznej, w tym roku 46. Konferencji Prezydentów Europejskich Samorządów Prawniczych w Wiedniu.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry