Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

10 lutego, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA w Mszczonowie pod Warszawą.

13 lutego, adw. Przemysław Rosati, członek NRA, wziął udział w obradach plenarnych Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, które koncentrowały się wokół reformy procedury cywilnej (czytaj relację)

16 lutego, w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody "Kobieta Adwokatury 2017". W Kapitule zasiadają: adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – przewodnicząca, adw. Anna Bogucka-Skowrońska, adw. Marta Tomkiewicz, adw. Karolina Kuszlewicz, adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, dr Sylwia Spurek - zastępczyni RPO ds. Równego Traktowania, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, dr Krzysztof Śmiszek - członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

 


Warning: Division by zero in /serwis_adw_new/newsletter_strona/page/views/bloki.php on line 167

Warning: Division by zero in /serwis_adw_new/newsletter_strona/page/views/bloki.php on line 169

Warning: Division by zero in /serwis_adw_new/newsletter_strona/page/views/bloki.php on line 167

Warning: Division by zero in /serwis_adw_new/newsletter_strona/page/views/bloki.php on line 169
Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski