Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

20 lutegoadw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Małgorzata Tyszka-Hebda, wiceprezes WSD, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Adam Baworowski wzięli udział w zainicjowanym przez Prezydium NRA spotkaniu, którego celem było omówienia sprawy opracowania procedur dotyczących danych osobowych w pracy rzeczników i sądów dyscyplinarnych oraz referatu osobowego NRA. W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o ochronie danych osobowych, która wprowadza nowelizacje ustaw z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze i z 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP.

23 lutego, odbyło się kolejne posiedzenie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski