Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

25 lutego, odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej (czytaj relację)

26 lutego, adw. Andrzej Siemiński, koordynator referatu skarg przy NRA, wziął udział w posiedzeniu w KRS Zespołu do spraw rozpoznawania zgłoszeń kandydatów ubiegających się na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Wśród kandydatów znaleźli się adwokaci. 

27 lutego, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Przyjęto uchwały: na temat warunków tymczasowego aresztowania oraz odnoszącą się do nowelizacji ustawy o IPN. Zaprezentowano również założenia do wirtualnego muzeum Adwokatury Polskiej.

Prezydium NRA przyjęło uchwałę dotyczącą zasad wykonywania tymczasowego aresztowania. Jest to reakcja na artykuł, który ukazał się w Gazecie Wyborczej na temat warunków wykonywania tymczasowego aresztowania wobec niespełna osiemdziesięcioletniej Aliny D. Uchwała zostanie przekazana do ministra sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich i sądu rozpatrującego tymczasowy areszt dla Aliny D. (czytaj więcej).

Prezydium NRA odniosło się również do nowelizacji ustawy o IPN. W przyjętej uchwale Prezydium zwraca uwagę, że debata nad zawartym w ustawie przepisem przewidującym odpowiedzialność karną za publiczne propagowanie kłamstwa historycznego, obciążającego Naród Polski odpowiedzialnością za zbrodnie holokaustu, przyniosła wiele szkody zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Prezydium NRA podkreśla wagę niezbędnych konsultacji w środowiskach prawniczych w procesie stanowienia prawa (czytaj więcej).

Prezydium podjęło uchwałę w sprawie przyznania odznaki Adwokatura Zasłużonym. Na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku–Białej odznakę przyznano: adw. Danielowi Dudysowi, adw. Adamowi Wnęczakowi i adw. Annie Zielińskiej. Na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie odznakę przyznano: adw. Marii Eider, adw. Tomirze Gęgotek, adw. Krzysztofowi Gularowskiemu, adw. Wojciechowi Antoniemu Lewandowskiemu, adw. Januszowi Psiuchowi, adw. Piotrowi Januszowi Tomace-Wacławskiemu.

Goszczący na posiedzeniu Pan Mariusz Chudy z firmy Square Pixel przybliżył założenia do Wirtualnego Muzeum Adwokatury Polskiej.

Następnie adw. Roman Kusz, przewodniczący komisji wizerunku zewnętrznego i ochrony prawnej przy NRA, zaprezentował kolejny film przygotowany w ramach kampanii: „Adwokat pomaga”.

Adw. Bartosz Grohman, członek NRA, przedstawił budżet kolejnego etapu prac remontowych lokalu zakupionego w 2016 r. dla NRA.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował o konieczności ujednolicenia tekstu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

Prezydium omówiło wniosek formalny złożony przez adw. dr Małgorzatę Kożuch, członka NRA, dotyczący opinii do obywatelskiego projektu ustawy – Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymać aborcję” o zmianie ustawy z 07.01.1993 o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Adw. Tadeusz Wiatrzyk, sekretarz prawniczy NRA, przedstawił sprawy osobowe. Prezydium przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

27 lutego, adw. Radosław Baszuk, z ramienia NRA oraz adw. Agata Stajer i adw. Artur Pietryka z Komisji Praw Człowieka przy NRA, wzięli udział w posiedzeniu senackiego zespołu ds. monitorowania praworządności. Przedmiotem spotkania było wdrażanie unijnej dyrektywy o prawie do obrońcy.

27 lutego, adw. Przemysław Rosati, członek NRA, wziął udział w konsultacjach z interesariuszami, dot. Programu z obszaru wymiaru sprawiedliwości, finansowanego ze środków funduszy norweskich w ramach nowej perspektywy Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry